ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมเครดิตฟรี 100 CR.

ประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00 น.

TBP06464033XX
TBP06155206XX
TBP09028011XX
TBP06111571XX
TBP06540975XX
TBP08004980XX
TBP09917495XX
TBP08030995XX
TBP09330184XX
TBP06110132XX
รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อนประกาศผลรอบถัดไป
*** ประกาศผลครั้งต่อไป  15:00 น. ***
(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)

โปรโมชั่นแนะนำ PGSLOT