ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมเครดิตฟรี 100 CR.

ประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น.

TBJ09951546XX
TBJ06496832XX
TBJ06404324XX
TBJ09703514XX
TBJ09588211XX
TBJ09566401XX
TBJ09291641XX
TBJ08246966XX
TBJ08228227XX
TBJ08171534XX
รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อนประกาศผลรอบถัดไป
*** ประกาศผลครั้งต่อไป 07:00 น. ***
(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)

โปรโมชั่นแนะนำ Joker