ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมเครดิตฟรี 100 CR.

ประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00 น.

TBJ06244207XX
TBJ08286872XX
TBJ09522315XX
TBJ09353410XX
TBJ09313555XX
TBJ09315259XX
TBJ09886708XX
TBJ08638703XX
TBJ08335427XX
TBJ08266980XX
รบกวนลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อนประกาศผลรอบถัดไป
*** ประกาศผลครั้งต่อไป 15:00 น. ***
(ก่อนรับเครดิตลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)

โปรโมชั่นแนะนำ Joker